Kapcsolat

mail@gemini-theme.com
+001 0231 123 32

Kövesse

Info

Minden bemutató tartalom csak mintaként szolgál, egy élő webhely képviseletére. Kérjük, használja a RocketLauncher alkalmazást a demo megfelelőjének telepítéséhez, az összes kép lecserélésre kerül mintaképekre.

Szolgáltatási feltételek

Regensburg központ:
A Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG KG 
Az A10 üzleti parkban
93059 Regensburg

Egy másik hely Billigheim / Ingenheim-ben:
A Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG KG
Bergstrasse 7
76831 Billigheim


Regensburgi Kerületi Bíróság HRA 9358
Forgalmi adó azonosító száma: DE813939750
Adószám / áfa azonosító: 24/200/0094/5

Személyesen felelős partner: EAT Soft GmbH
Ülés: Regensburg
Regensburgi Kerületi Bíróság HRB 15280
Ügyvezető igazgatók: Toth Éva, Andreas Toth


Korlátolt partnerek:
Toth Éva (vezérigazgató és marketing igazgató, HR)
Andreas Toth (vezérigazgató és értékesítés / Technic)

Sparkasse Suedliche Weinstrasse Landau-ban
Számlaszám: 9803
BLZ: 548 500 10
IBAN: DE41548500100000009803
Gyors: SOLADES1SUW


 

A Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG általános szerződési feltételei

 1. Hatály

(1)    A Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark A 10, 93059 Regensburg (a továbbiakban: RamgeSoft) ezen általános szerződési feltételei (ÁSZF) a RamgeSoft és annak A RamgeSoft szolgáltatásainak körében ügyfelek készülnek vagy kötnek.

(2)    Ezek az általános feltételek csak a BGB 14. §-a értelmében vett vállalkozókra vonatkoznak.

(3)    Legkésőbb az ajánlat elfogadásával, a szerződés ellenjegyzésével, a szerződéses szoftverhez való hozzáféréssel, a szolgáltatás elfogadásával vagy a RamgeSoft által nyújtott szolgáltatással úgy kell tekinteni, hogy ezeket a feltételeket az ügyfél elfogadta.

(4)    Az ügyfelek ellentmondásos üzleti vagy vásárlási feltételei kifejezetten ellentmondanak. Ezeket csak akkor ismerik el, ha érvényességükben írásban kifejezetten megállapodtak. A mellékmegállapodások és a szerződés kiegészítései jogilag nem érvényesek, hacsak a RamgeSoft nem erősítette meg őket szöveges formában.

(5)    Amennyiben a szöveges formát megemlítik ezekben az általános szerződési feltételekben, a BGB 126. §-a szerinti nyomtatványt kell érteni (pl. Fax vagy e-mail), és szigorúbb alaki követelmények (különösen a BGB 126. § írásbeli forma) révén is betartható. Ha az írásról beszélnek, akkor az írott formát a BGB 126. §-a szerint kell érteni.

(6)    Ezek az általános szerződési feltételek az üzletemberekkel és a közjogi jogi személyekkel folytatott nyomon követési üzletágra is vonatkoznak, még akkor is, ha azokat nem minden esetben kifejezetten és újból bevonják a szerződés megkötésébe.

 1. Standard szoftver vásárlása

Ha a szerződés tárgya szabványos szoftver (a továbbiakban: szerződéses szoftver) vásárlása, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

 • 1. § A szoftver átadása és a szállítás késedelme

(1) Ha a szerződéses szoftverek eladásáról megállapodtak, a RamgeSoft a szerződéses szoftver viszonteladója vagy forgalmazója. A szerződés tárgya a szerződéses szoftver jelenlegi verziójának értékesítése a gyártó / licencadó viszonteladójaként vagy forgalmazójaként.

(2) A RamgeSoft biztosítja az ügyfél számára a szerződéses szoftvert azáltal, hogy hozzáférést biztosít a gyártó / licencadó engedélyezési területéhez, amely a szerződés megkötésekor rendelkezésre áll a szerződéses szoftver verziójával, hogy az ügyfél önállóan töltse le a szerződéses szoftvert. tud. Ezenkívül bizonyos esetekben a gyártó vagy az engedélyező vagy a RamgeSoft e-mailben elküldi az ügyfélnek a hozzáférési adatokat és a szükséges engedélyezési kulcsot. A szoftver tényleges átadását felváltja a letöltési területhez való hozzáférés biztosítása; Különösen a szoftvert nem adjuk át az ügyfélnek adathordozón (CD, DVD, USB stick, memóriakártya stb.).

(3) Ha a feladást a RamgeSoft végzi, akkor a szállítás attól függ, hogy a gyártó vagy az engedélyező a RamgeSoft-nak helyesen és időben hajtja végre a feladást. A RamgeSoft nem vállal felelősséget az ebből eredő késésekért vagy a szállítási hibákért, hacsak nem ezekért felelős.

(4) Egyéb szolgáltatások, különösen a szerződéses szoftver telepítése, testreszabása és módosítása, vagy oktatás, képzés és tanácsadás az ügyfél és a Support valamint a szerződéses szoftver karbantartását, az új szoftververziók (kiadások), frissítések vagy frissítések szállítását a RamgeSoft nem tartozik, hacsak kifejezetten nem állapodott meg.

 • 2. § Felhasználási feltételek, szoftver verziók és funkcionalitás

(1) A gyártó vagy az engedélyező meghatározott követelményeket (használati feltételeket) határozott meg a szerződéses szoftver használatára és üzemeltetésére. Az ügyfélnek a vásárlás előtt tájékoztatnia kell magát a szoftverről, és be kell tartania azt.

(2) A szerződés tárgyát képező szerződéses verzió változata és annak működési lehetőségei a szerződésből, valamint a gyártó vagy az engedélyező termékleírásából és az elektronikus formában elérhető szoftver kézikönyvből erednek. Az abban szereplő vagy a forgalmazó által készített leírások a gyártó vagy az engedélyes nyilatkozatain alapulnak, és a szolgáltatás meghatározására szolgálnak. Ezek azonban nem jelentenek semmilyen garanciát vagy garantált tulajdonságot.A RamgeSoft nyilatkozatai a szoftver termék tulajdonságairól mindig kizárólag a szoftver tárgyát képezik, amely a szerződés tárgya. A RamgeSoft nem felelős a szoftver későbbi kiadásaiban nyújtott bármilyen kibővített vagy csökkentett funkcionalitásért.

(3) A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, kibővítse vagy korlátozza a szerződéses szoftver funkcionalitását, és megszüntesse a szoftver egészének gyártását. Ha változás következik be a szerződés megkötése és a szoftver szállítása között, és erről a RamgeSoft tudomást szerez, a RamgeSoft azonnal tájékoztatja az ügyfelet. Ha a gyártó a szerződés megkötése és a szállítás között abbahagyja a szerződéses szoftver gyártását, mindkét fél jogosult elállni a szerződéstől.

 • 3. § Harmadik felek használati és tulajdonjogai

(1) A szoftver használatához szükséges használati jogok megkövetelik, hogy az ügyfél elfogadja a licencfeltételeket a licencadóval, gyakran kattintási licencszerződés formájában. Ugyanez vonatkozik a gyártók vagy engedélyezők EULA-jára.

(2) Az engedélyező felelős a harmadik fél tulajdonjogainak betartásáért. Ebben a tekintetben az engedély feltételeiben hivatkoznak a rendeletre.

(3) Amennyiben az engedélyes fenntartja a jogot a szoftver visszahívására vagy megváltoztatására, hogy megakadályozza harmadik felek követeléseit tulajdonjogaik állítólagos vagy bizonyított megsértése miatt, a RamgeSoft haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a szoftver minden visszahívásáról vagy változásáról. Ha a szoftvert csere nélkül visszahívják, az ügyfél jogosult elállni a szerződéstől. Az ügyfélnek közvetlenül az engedélyezővel kell érvényesítenie a kártérítési igényét, a RamgeSoft-tal szembeni kártérítési igények ebből a szempontból kizártak. Ezenkívül az ügyfél köteles használni a gyártó / licencadó által biztosított szoftver módosított verzióját. Ellenkező esetben egyedül az ügyfél felelős, ha harmadik felek követeléseket támasztanak az ügyféllel tulajdonjogaik megsértése miatt.

 • 4. § Díjazás, fizetési feltételek és tulajdonjog megtartása

(1) A javadalmazásról külön szerződésben állapodnak meg.

(2) Legkésőbb a szoftver beszerzésekor az ügyfél számlát kap a fizetendő javadalmazásról.

(3) A RamgeSoft mindaddig fenntartja a szerződéses szoftver tulajdonjogát, amíg a vételárat teljes mértékben ki nem fizetik.

(4) Ezenkívül a jelen feltételek 12. §-a alkalmazandó.

 • § 5 garancia

(1) A felek egyetértenek abban, hogy nem lehet teljesen hibamentes szoftvert gyártani.

(2) Ezenkívül a jelen Általános Szerződési Feltételek 13. §-a alkalmazandó.

 • § 6 felelősséget

(1) A RamgeSoft nem vállal felelősséget harmadik fél tulajdonjogainak megsértéséért. E tekintetben az ügyfél jogosult a licencszerződés alapján az engedélyezővel szembeni követelésekre. Egyébként a RamgeSoft ezennel átruházza az engedélyezővel szemben támasztott igényeit harmadik fél tulajdonjogainak megsértése miatt az ügyfélre.

(2) A RamgeSoft nem vállal felelősséget sem a szoftver használhatóságáért, sem az ügyfél cégében történő felhasználhatóságáért, a gazdasági sikerek hiánya vagy az elmaradt profit miatt.

(3) Ezenkívül a jelen Általános Szerződési Feltételek 14. §-a alkalmazandó.

III. Szolgáltatások

Ha a szerződés tárgya szolgáltatásnyújtás (pl. Tanácsadás, műhelyek és képzés), a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

 • 7. § Szolgáltatások

(1) A RamgeSoft által az ügyfél számára nyújtott szolgáltatás típusáról és az ügyfél díjazásáról külön szerződésben állapodnak meg.

(2) A RamgeSoft szabadon szervezheti meg munkaidejét. A felek közötti együttműködés és a határidők betartása érdekében azonban koordinálnia kell az ügyféllel.

(3) A RamgeSoft jogosult a jelen szerződés szerinti tevékenysége során felmerülő szükséges költségeinek megtérítésére. Az ügyfélnek meg kell térítenie az utazási és szállásköltségeket a szokásos mértékben (0,35 EUR / km megtett km vagy 2. osztályú vonat; legfeljebb 140 EUR / éjszaka egy 4 csillagos szállodában nyugta bemutatásával), hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

 • 8. § A szerződés időtartama és felmondása

(1) Ha a munkaviszony időtartamát nem határozzák meg, és nem is a szolgáltatások jellegéből vagy céljából vezetik le, a szerződés határozatlan időre szól. Ebben az esetben a felmondási idő két hónap a hónap végéig.

(2) A szerződés fontos okból történő értesítés nélküli felmondásának joga nem változik.

(3) A felmondást írásban kell benyújtani.

 • 9. § A munka eredményéhez fűződő jogok

(1) A „munka eredménye” minden olyan munka, amelyet a RamgeSoft tevékenysége e szerződés keretében hozott létre, különösen azok a dokumentumok, projektvázlatok, prezentációk és tervezetek, amelyeket a szerződés teljesítése során adtak át az ügyfélnek.

(2) A RamgeSoft az ügyfél számára egyszerű jogot biztosít arra, hogy a munka eredményeit kizárólag az ügyfél vállalatának belső használatára használja fel, és amely bármikor visszavonható, amíg a díjazást teljes mértékben ki nem fizetik.

 1. Munkateljesítmény

Ha a szerződés tárgya mű előállítása a BGB 631. §-a értelmében, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

 • 10. § Szolgáltatások

(1) A RamgeSoft által létrehozandó munkáról és az ügyfél javadalmazásáról külön szerződésben egyeztetnek. Az elvégzendő munka egy specifikációs lapon is pontosabban meghatározható.

(2) Eltérő megállapodás hiányában a megállapodás szerinti díjazás 50% -a a szerződés megkötésekor esedékes. A RamgeSoft a munka elvégzését az előleg kézhezvételétől teheti függővé. A javadalmazás fennmaradó része a számla kiállítását követő 30 napon belül esedékes az elfogadás bejelentését vagy az elfogadási fikció bekövetkeztét követően.

(3) Ezenkívül a jelen Általános Szerződési Feltételek 12. §-a alkalmazandó.

 • 11. § elfogadás

(1) Ha a munkát a szerződésnek megfelelően állítják elő, a vevőnek el kell fogadnia a terméket. Az elfogadási teszt sikeres elvégzése után az ügyfélnek azonnal írásban nyilatkoznia kell az elfogadásról. Az átvételi teszt akkor tekinthető sikeresnek, ha a szolgáltatás vagy a részleges szolgáltatások minden lényeges pontban megfelelnek a szerződésben előírt követelményeknek.

(2) Ha az ügyfél nem jelenti be azonnal az elfogadását, a RamgeSoft írásban egy hét időtartamot szabhat meg neki a nyilatkozat benyújtására. Az elfogadás akkor tekinthető megtörténtnek, ha az ügyfél ezen határidőn belül írásban nem adja meg az elfogadás megtagadásának okait.

(3) Az ügyfél biztosítja az átvételi teszt elvégzéséhez szükséges és az átvételi és vizsgálati tervben leírt előfeltételeket, különös tekintettel az adatokra, a munkahelyekre, az eszközökre stb.

(4) A RamgeSoft jogosult a szolgáltatások visszatartására, ha az ügyfél nem teljesíti a szolgáltatásokat vagy a részleges szolgáltatásokat, vagy fizet az elfogadott szolgáltatásokért.

 1. Közös szabályok
 • 12. § Díjazás, esedékesség és fizetési feltételek

(1)    Minden ár nettó, hozzáadva az áfát a törvényben meghatározott mérték szerint.

(2)    A RamgeSoft saját belátása szerint az előre történő fizetéshez kötheti a szolgáltatások nyújtását. A RamgeSoft minden esetben kérhet előleget, ha az ügyfél székhelye nem Németországban található.

(3)    Hacsak az egyedi szerződések másként nem állapodnak meg, az ügyfél legkésőbb a számla kiállítását követő 30 napon belül kifizeti a RamgeSoft szolgáltatásait.

(4)    A szerződés tárgyától függetlenül a RamgeSoft követelései úgy rendezhetők, hogy átutalnak a RamgeSoft üzleti számlára, PayPal-on vagy hitelkártyán keresztül fizetnek a megfelelő megbízás vagy számlaszám feltüntetésével, vagy átadják a belföldi banknál húzott csekket. Egyéb fizetési módok, különösen váltók, tárgyi javak, hitelegyenlegek vagy követelések harmadik feleknek történő engedményezése nem fogadhatók el. Az ügyfél fizeti a választott fizetési módért felmerült díjakat (pl. Hitelkártyadíjak).

(5)    A RamgeSoft üzleti számla értéknapjának napja döntő az időszerű fizetéshez.

(6)    A késedelmi kamatot a törvényben meghatározott kamatláb terheli. A további károk érvényesítésének joga nem változik.

(7)    Az ügyfél csak azokat az igényeket tudja ellensúlyozni, amelyeket a RamgeSoft elismert vagy törvényesen megalapozottak.

(8)    A RamgeSoft teljesítésének helye - eltérően az egyedi szerződéses szabályozástól - a regensburgi székhely.

 • 13. § Garancia és gyártói garanciák

(1) Az ügyfél vállalja, hogy a hibákat tünetek közérthető ismertetésével, amennyire lehetséges, írásos feljegyzések, nyomtatott példányok vagy a hibákat illusztráló egyéb dokumentumok alapján szöveges formában jelentik be. A hibák bejelentésének célja a hiba reprodukciójának lehetővé tétele.

(2) A szerződéses szoftver nyilvánvaló hibája esetén az ügyfél köteles írásban értesíteni a RamgeSoftot a letöltési területre való belépéstől számított 14 napon belül. Az ügyfélnek, aki szintén üzletember, a felfedezésük után azonnal be kell jelenteniük a rejtett hibákat a RamgeSoftnak. Ha az ügyfél tesztidőszakot kapott a szerződéses szoftver tesztelésére, akkor ebben az időszakban meg kell vizsgálnia a szerződéses szoftvert nyilvánvaló hibák szempontjából. Ha az ügyfél nem jelzi ezeket a hibákat azonnal vagy a tesztidőszak alatt, akkor a szerződéses szoftvert jóváhagyottnak kell tekinteni.  

(3) A 13. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével az ügyfél jogosult a törvényi jótállási jogokra, ha a szerződéses szoftver hibás. Az ügyfél választhatja javítását vagy cseréjét. Ésszerű időt kell biztosítani a RamgeSoft számára a későbbi teljesítményre. Ha a határidő sikertelen, az ügyfél további szavatossági jogokra jogosult.

(4) A jótállási igények egy éven belül lejárnak. Az elévülés a szoftverhez való hozzáférés biztosításával vagy a mű elfogadásával kezdődik.

(5) A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek oka az ügyfélre vezethető vissza, különösen az alkalmazási és működési hibákra, a nem rendeltetésszerű használatra vagy a vis maiorra.

(6) A gyártói garanciák, amelyek meghaladják a törvényes garanciát, változatlanok maradnak. A részletek megtalálhatók az adott gyártó garanciális tanúsítványaiban.

 • § 14 nyilatkozat

(1)    A RamgeSoft felelős szándékos szándékosságért és súlyos gondatlanságért. A RamgeSoft felelős a gondatlan kötelezettségszegésért is, amelynek teljesítése elsősorban a szerződés megfelelő végrehajtását teszi lehetővé, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, és amelynek betartására az ügyfél rendszeresen támaszkodik. Ez utóbbi esetben azonban a RamgeSoft nem felelős a szerződésre nem jellemző előre nem látható károkért. A RamgeSoft nem vállal felelősséget egyéb kötelezettségek enyhe gondatlanságából eredő megszegése esetén.

(2)    A felelősség fenti kizárásai nem vonatkoznak élet-, végtag- vagy egészségkárosodásra. A termékfelelősségi törvény szerinti felelősség változatlan marad. Hasonlóképpen, az adott garanciákat a 14. § (1) bekezdésének felelősség kizárása nem érinti.

(3) A RamgeSoft csak akkora mértékű felelősséggel tartozik az adatok elvesztéséért, amely akkor merült volna fel, ha az adatok helyreállítása érdekében megfelelő és rendszeres biztonsági másolat készült.

(4) A RamgeSoft további felelőssége alapvetően kizárt.

 • 15. § titoktartás

(1) „Bizalmas információ”: a másik fél minden olyan információja és dokumentuma, amelyet bizalmasként jelöltek meg, vagy amelyeket adott körülmények között bizalmasnak kell tekinteni, különös tekintettel a működési folyamatokra, az üzleti kapcsolatokra és a know-how-ra.

(2) A felek megállapodnak abban, hogy titokban tartják az ilyen bizalmas információkat. Ezeket a kötelezettségeket a szerződés felmondása nem érinti. Mindkét fél köteles a másik fél bizalmas információit visszaadni vagy megsemmisíteni a jelen szerződés megszűnésekor, saját választása szerint, amennyiben azokat nem használták fel megfelelően.

(3) Ez a kötelezettség nem vonatkozik a bizalmas információkra

a) amelyek a szerződés megkötésekor a címzettnél igazolhatóan ismertek voltak, vagy később harmadik féltől váltak ismertté anélkül, hogy megsértették volna a titoktartási megállapodást, törvényi rendelkezéseket vagy hivatalos utasításokat;

b) amelyek a szerződés megkötésekor nyilvánosan ismertek, vagy azután nyilvánosan ismertek, kivéve, ha ez a szerződés megsértésén alapul;

c) amelyeket jogi kötelezettségek miatt, vagy bíróság vagy hatóság végzésével kell nyilvánosságra hozni. Amennyire megengedett és lehetséges, a nyilvánosságra hozatalra kötelezett címzett előzetesen tájékoztatja a másik felet, és lehetőséget biztosít számukra, hogy fellépjenek a nyilvánosságra hozatallal szemben.

(4) Ez a kötelezettség nem vonatkozik a kereskedelmi és adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges bizalmas információk kezelésére.

(5) A törvényi rendelkezések, különös tekintettel az üzleti és társasági titkok nyilvánosságra hozatalára, változatlanok maradnak.

 • § 16 záró rendelkezések

(1) A RamgeSoft alvállalkozóként harmadik feleket is bevonhat szolgáltatásai nyújtásába.

(2) A szerződés módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni. Ez vonatkozik a záradék módosítására és / vagy kiegészítésére is.

(3) A német jog alkalmazandó erre a szerződésre, a nemzetközi magánjog és az ENSZ adásvételi jogának kizárásával. A szerződés nyelve német. Ha ezek a feltételek angol nyelven is elérhetőek, vitás esetekben a jelen feltételek német változatát kell alkalmazni.

(4) A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések teljesítésének helye Regensburg. A szerződéses jogviszonyból eredő összes jogvita kizárólagos illetékességi helye Regensburg, feltéve, hogy az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy külön közjogi alap, vagy nincs általános illetékességi helye Németországban.

(5) Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik vagy érvénytelenné válik, a fennmaradó rendelkezések érvényessége nem változik. A felek arra törekszenek, hogy a hatástalan rendelkezést megfelelő, hatékony rendelkezéssel helyettesítsék, amely a szerződéses célt legálisan és gazdaságilag a legjobban teljesíti, különben a törvényi rendelkezések érvényesek. Ez megfelelően vonatkozik a szerződés bármely kiskapujára.

ÁSZF 2.0 verzió

Regensburg, 12.08.2016. augusztus XNUMX

 

A Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG általános szerződési feltételei

 1. Hatály

(1)    A Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark A 10, 93059 Regensburg (a továbbiakban: RamgeSoft) ezen általános szerződési feltételei (ÁSZF) a RamgeSoft és annak A RamgeSoft szolgáltatásainak körében ügyfelek készülnek vagy kötnek.

(2)    Ezek az általános feltételek csak a BGB 14. §-a értelmében vett vállalkozókra vonatkoznak.

(3)    Legkésőbb az ajánlat elfogadásával, a szerződés ellenjegyzésével, a szerződéses szoftverhez való hozzáféréssel, a szolgáltatás elfogadásával vagy a RamgeSoft által nyújtott szolgáltatással úgy kell tekinteni, hogy ezeket a feltételeket az ügyfél elfogadta.

(4)    Az ügyfelek ellentmondásos üzleti vagy vásárlási feltételei kifejezetten ellentmondanak. Ezeket csak akkor ismerik el, ha érvényességükben írásban kifejezetten megállapodtak. A mellékmegállapodások és a szerződés kiegészítései jogilag nem érvényesek, hacsak a RamgeSoft nem erősítette meg őket szöveges formában.

(5)    Amennyiben a szöveges formát megemlítik ezekben az általános szerződési feltételekben, a BGB 126. §-a szerinti nyomtatványt kell érteni (pl. Fax vagy e-mail), és szigorúbb alaki követelmények (különösen a BGB 126. § írásbeli forma) révén is betartható. Ha az írásról beszélnek, akkor az írott formát a BGB 126. §-a szerint kell érteni.

(6)    Ezek az általános szerződési feltételek az üzletemberekkel és a közjogi jogi személyekkel folytatott nyomon követési üzletágra is vonatkoznak, még akkor is, ha azokat nem minden esetben kifejezetten és újból bevonják a szerződés megkötésébe.

 1. Standard szoftver vásárlása

Ha a szerződés tárgya szabványos szoftver (a továbbiakban: szerződéses szoftver) vásárlása, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

 • 1. § A szoftver átadása és a szállítás késedelme

(1) Ha a szerződéses szoftverek eladásáról megállapodtak, a RamgeSoft a szerződéses szoftver viszonteladója vagy forgalmazója. A szerződés tárgya a szerződéses szoftver jelenlegi verziójának értékesítése a gyártó / licencadó viszonteladójaként vagy forgalmazójaként.

(2) A RamgeSoft biztosítja az ügyfél számára a szerződéses szoftvert azáltal, hogy hozzáférést biztosít a gyártó / licencadó engedélyezési területéhez, amely a szerződés megkötésekor rendelkezésre áll a szerződéses szoftver verziójával, hogy az ügyfél önállóan töltse le a szerződéses szoftvert. tud. Ezenkívül bizonyos esetekben a gyártó vagy az engedélyező vagy a RamgeSoft e-mailben elküldi az ügyfélnek a hozzáférési adatokat és a szükséges engedélyezési kulcsot. A szoftver tényleges átadását felváltja a letöltési területhez való hozzáférés biztosítása; Különösen a szoftvert nem adjuk át az ügyfélnek adathordozón (CD, DVD, USB stick, memóriakártya stb.).

(3) Ha a feladást a RamgeSoft végzi, akkor a szállítás attól függ, hogy a gyártó vagy az engedélyező a RamgeSoft-nak helyesen és időben hajtja végre a feladást. A RamgeSoft nem vállal felelősséget az ebből eredő késésekért vagy a szállítási hibákért, hacsak nem ezekért felelős. 

(4) Egyéb szolgáltatások, különösen a szerződéses szoftver telepítése, testreszabása és módosítása, vagy oktatás, képzés és tanácsadás az ügyfél és a Support valamint a szerződéses szoftver karbantartását, az új szoftververziók (kiadások), frissítések vagy frissítések szállítását a RamgeSoft nem tartozik, hacsak kifejezetten nem állapodott meg.

 • 2. § Felhasználási feltételek, szoftver verziók és funkcionalitás

(1) A gyártó vagy az engedélyező meghatározott követelményeket (használati feltételeket) határozott meg a szerződéses szoftver használatára és üzemeltetésére. Az ügyfélnek a vásárlás előtt tájékoztatnia kell magát a szoftverről, és be kell tartania azt.

(2) A szerződés tárgyát képező szerződéses verzió változata és annak működési lehetőségei a szerződésből, valamint a gyártó vagy az engedélyező termékleírásából és az elektronikus formában elérhető szoftver kézikönyvből erednek. Az abban szereplő vagy a forgalmazó által készített leírások a gyártó vagy az engedélyes nyilatkozatain alapulnak, és a szolgáltatás meghatározására szolgálnak. Ezek azonban nem jelentenek semmilyen garanciát vagy garantált tulajdonságot.A RamgeSoft nyilatkozatai a szoftver termék tulajdonságairól mindig kizárólag a szoftver tárgyát képezik, amely a szerződés tárgya. A RamgeSoft nem felelős a szoftver későbbi kiadásaiban nyújtott bármilyen kibővített vagy csökkentett funkcionalitásért.

(3) A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, kibővítse vagy korlátozza a szerződéses szoftver funkcionalitását, és megszüntesse a szoftver egészének gyártását. Ha változás következik be a szerződés megkötése és a szoftver szállítása között, és erről a RamgeSoft tudomást szerez, a RamgeSoft azonnal tájékoztatja az ügyfelet. Ha a gyártó a szerződés megkötése és a szállítás között abbahagyja a szerződéses szoftver gyártását, mindkét fél jogosult elállni a szerződéstől.

 • 3. § Harmadik felek használati és tulajdonjogai

(1) A szoftver használatához szükséges használati jogok megkövetelik, hogy az ügyfél elfogadja a licencfeltételeket a licencadóval, gyakran kattintási licencszerződés formájában. Ugyanez vonatkozik a gyártók vagy engedélyezők EULA-jára. 

(2) Az engedélyező felelős a harmadik fél tulajdonjogainak betartásáért. Ebben a tekintetben az engedély feltételeiben hivatkoznak a rendeletre.

(3) Amennyiben az engedélyes fenntartja a jogot a szoftver visszahívására vagy megváltoztatására, hogy megakadályozza harmadik felek követeléseit tulajdonjogaik állítólagos vagy bizonyított megsértése miatt, a RamgeSoft haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a szoftver minden visszahívásáról vagy változásáról. Ha a szoftvert csere nélkül visszahívják, az ügyfél jogosult elállni a szerződéstől. Az ügyfélnek közvetlenül az engedélyezővel kell érvényesítenie a kártérítési igényét, a RamgeSoft-tal szembeni kártérítési igények ebből a szempontból kizártak. Ezenkívül az ügyfél köteles használni a gyártó / licencadó által biztosított szoftver módosított verzióját. Ellenkező esetben egyedül az ügyfél felelős, ha harmadik felek követeléseket támasztanak az ügyféllel tulajdonjogaik megsértése miatt.

 • 4. § Díjazás, fizetési feltételek és tulajdonjog megtartása

(1) A javadalmazásról külön szerződésben állapodnak meg.

(2) Legkésőbb a szoftver beszerzésekor az ügyfél számlát kap a fizetendő javadalmazásról.

(3) A RamgeSoft mindaddig fenntartja a szerződéses szoftver tulajdonjogát, amíg a vételárat teljes mértékben ki nem fizetik.

(4) Ezenkívül a jelen feltételek 12. §-a alkalmazandó.

 • § 5 garancia

(1) A felek egyetértenek abban, hogy nem lehet teljesen hibamentes szoftvert gyártani.

(2) Ezenkívül a jelen Általános Szerződési Feltételek 13. §-a alkalmazandó.

 • § 6 felelősséget

(1) A RamgeSoft nem vállal felelősséget harmadik fél tulajdonjogainak megsértéséért. E tekintetben az ügyfél jogosult a licencszerződés alapján az engedélyezővel szembeni követelésekre. Egyébként a RamgeSoft ezennel átruházza az engedélyezővel szemben támasztott igényeit harmadik fél tulajdonjogainak megsértése miatt az ügyfélre.

(2) A RamgeSoft nem vállal felelősséget sem a szoftver használhatóságáért, sem az ügyfél cégében történő felhasználhatóságáért, a gazdasági sikerek hiánya vagy az elmaradt profit miatt.

(3) Ezenkívül a jelen Általános Szerződési Feltételek 14. §-a alkalmazandó.

III. Szolgáltatások

Ha a szerződés tárgya szolgáltatásnyújtás (pl. Tanácsadás, műhelyek és képzés), a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

 • 7. § Szolgáltatások

(1) A RamgeSoft által az ügyfél számára nyújtott szolgáltatás típusáról és az ügyfél díjazásáról külön szerződésben állapodnak meg.

(2) A RamgeSoft szabadon szervezheti meg munkaidejét. A felek közötti együttműködés és a határidők betartása érdekében azonban koordinálnia kell az ügyféllel.

(3) A RamgeSoft jogosult a jelen szerződés szerinti tevékenysége során felmerülő szükséges költségeinek megtérítésére. Az ügyfélnek meg kell térítenie az utazási és szállásköltségeket a szokásos mértékben (0,35 EUR / km megtett km vagy 2. osztályú vonat; legfeljebb 140 EUR / éjszaka egy 4 csillagos szállodában nyugta bemutatásával), hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

 • 8. § A szerződés időtartama és felmondása

(1) Ha a munkaviszony időtartamát nem határozzák meg, és nem is a szolgáltatások jellegéből vagy céljából vezetik le, a szerződés határozatlan időre szól. Ebben az esetben a felmondási idő két hónap a hónap végéig.

(2) A szerződés fontos okból történő értesítés nélküli felmondásának joga nem változik.

(3) A felmondást írásban kell benyújtani.

 • 9. § A munka eredményéhez fűződő jogok

(1) A „munka eredménye” minden olyan munka, amelyet a RamgeSoft tevékenysége e szerződés keretében hozott létre, különösen azok a dokumentumok, projektvázlatok, prezentációk és tervezetek, amelyeket a szerződés teljesítése során adtak át az ügyfélnek.

(2) A RamgeSoft az ügyfél számára egyszerű jogot biztosít arra, hogy a munka eredményeit kizárólag az ügyfél vállalatának belső használatára használja fel, és amely bármikor visszavonható, amíg a díjazást teljes mértékben ki nem fizetik.

 1. Munkateljesítmény

Ha a szerződés tárgya mű előállítása a BGB 631. §-a értelmében, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

 • 10. § Szolgáltatások

(1) A RamgeSoft által létrehozandó munkáról és az ügyfél javadalmazásáról külön szerződésben egyeztetnek. Az elvégzendő munka egy specifikációs lapon is pontosabban meghatározható.

(2) Eltérő megállapodás hiányában a megállapodás szerinti díjazás 50% -a a szerződés megkötésekor esedékes. A RamgeSoft a munka elvégzését az előleg kézhezvételétől teheti függővé. A javadalmazás fennmaradó része a számla kiállítását követő 30 napon belül esedékes az elfogadás bejelentését vagy az elfogadási fikció bekövetkeztét követően.

(3) Ezenkívül a jelen Általános Szerződési Feltételek 12. §-a alkalmazandó.

 • 11. § elfogadás

(1) Ha a munkát a szerződésnek megfelelően állítják elő, a vevőnek el kell fogadnia a terméket. Az elfogadási teszt sikeres elvégzése után az ügyfélnek azonnal írásban nyilatkoznia kell az elfogadásról. Az átvételi teszt akkor tekinthető sikeresnek, ha a szolgáltatás vagy a részleges szolgáltatások minden lényeges pontban megfelelnek a szerződésben előírt követelményeknek.

(2) Ha az ügyfél nem jelenti be azonnal az elfogadását, a RamgeSoft írásban egy hét időtartamot szabhat meg neki a nyilatkozat benyújtására. Az elfogadás akkor tekinthető megtörténtnek, ha az ügyfél ezen határidőn belül írásban nem adja meg az elfogadás megtagadásának okait.

(3) Az ügyfél biztosítja az átvételi teszt elvégzéséhez szükséges és az átvételi és vizsgálati tervben leírt előfeltételeket, különös tekintettel az adatokra, a munkahelyekre, az eszközökre stb.

(4) A RamgeSoft jogosult a szolgáltatások visszatartására, ha az ügyfél nem teljesíti a szolgáltatásokat vagy a részleges szolgáltatásokat, vagy fizet az elfogadott szolgáltatásokért.

 1. Közös szabályok
 • 12. § Díjazás, esedékesség és fizetési feltételek

(1)    Minden ár nettó, hozzáadva az áfát a törvényben meghatározott mérték szerint.

(2)    A RamgeSoft saját belátása szerint az előre történő fizetéshez kötheti a szolgáltatások nyújtását. A RamgeSoft minden esetben kérhet előleget, ha az ügyfél székhelye nem Németországban található. 

(3)    Hacsak az egyedi szerződések másként nem állapodnak meg, az ügyfél legkésőbb a számla kiállítását követő 30 napon belül kifizeti a RamgeSoft szolgáltatásait.

(4)    A szerződés tárgyától függetlenül a RamgeSoft követelései úgy rendezhetők, hogy átutalnak a RamgeSoft üzleti számlára, PayPal-on vagy hitelkártyán keresztül fizetnek a megfelelő megbízás vagy számlaszám feltüntetésével, vagy átadják a belföldi banknál húzott csekket. Egyéb fizetési módok, különösen váltók, tárgyi javak, hitelegyenlegek vagy követelések harmadik feleknek történő engedményezése nem fogadhatók el. Az ügyfél fizeti a választott fizetési módért felmerült díjakat (pl. Hitelkártyadíjak).

(5)    A RamgeSoft üzleti számla értéknapjának napja döntő az időszerű fizetéshez.

(6)    A késedelmi kamatot a törvényben meghatározott kamatláb terheli. A további károk érvényesítésének joga nem változik.

(7)    Az ügyfél csak azokat az igényeket tudja ellensúlyozni, amelyeket a RamgeSoft elismert vagy törvényesen megalapozottak.

(8)    A RamgeSoft teljesítésének helye - eltérően az egyedi szerződéses szabályozástól - a regensburgi székhely.

 • 13. § Garancia és gyártói garanciák

(1) Az ügyfél vállalja, hogy a hibákat tünetek közérthető ismertetésével, amennyire lehetséges, írásos feljegyzések, nyomtatott példányok vagy a hibákat illusztráló egyéb dokumentumok alapján szöveges formában jelentik be. A hibák bejelentésének célja a hiba reprodukciójának lehetővé tétele.

(2) A szerződéses szoftver nyilvánvaló hibája esetén az ügyfél köteles írásban értesíteni a RamgeSoftot a letöltési területre való belépéstől számított 14 napon belül. Az ügyfélnek, aki szintén üzletember, a felfedezésük után azonnal be kell jelenteniük a rejtett hibákat a RamgeSoftnak. Ha az ügyfél tesztidőszakot kapott a szerződéses szoftver tesztelésére, akkor ebben az időszakban meg kell vizsgálnia a szerződéses szoftvert nyilvánvaló hibák szempontjából. Ha az ügyfél nem jelzi ezeket a hibákat azonnal vagy a tesztidőszak alatt, akkor a szerződéses szoftvert jóváhagyottnak kell tekinteni.   

(3) A 13. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével az ügyfél jogosult a törvényi jótállási jogokra, ha a szerződéses szoftver hibás. Az ügyfél választhatja javítását vagy cseréjét. Ésszerű időt kell biztosítani a RamgeSoft számára a későbbi teljesítményre. Ha a határidő sikertelen, az ügyfél további szavatossági jogokra jogosult.

(4) A jótállási igények egy éven belül lejárnak. Az elévülés a szoftverhez való hozzáférés biztosításával vagy a mű elfogadásával kezdődik.

(5) A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek oka az ügyfélre vezethető vissza, különösen az alkalmazási és működési hibákra, a nem rendeltetésszerű használatra vagy a vis maiorra. 

(6) A gyártói garanciák, amelyek meghaladják a törvényes garanciát, változatlanok maradnak. A részletek megtalálhatók az adott gyártó garanciális tanúsítványaiban.

 • § 14 nyilatkozat

(1)    A RamgeSoft felelős szándékos szándékosságért és súlyos gondatlanságért. A RamgeSoft felelős a gondatlan kötelezettségszegésért is, amelynek teljesítése elsősorban a szerződés megfelelő végrehajtását teszi lehetővé, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, és amelynek betartására az ügyfél rendszeresen támaszkodik. Ez utóbbi esetben azonban a RamgeSoft nem felelős a szerződésre nem jellemző előre nem látható károkért. A RamgeSoft nem vállal felelősséget egyéb kötelezettségek enyhe gondatlanságából eredő megszegése esetén.

(2)    A felelősség fenti kizárásai nem vonatkoznak élet-, végtag- vagy egészségkárosodásra. A termékfelelősségi törvény szerinti felelősség változatlan marad. Hasonlóképpen, az adott garanciákat a 14. § (1) bekezdésének felelősség kizárása nem érinti.

(3) A RamgeSoft csak akkora mértékű felelősséggel tartozik az adatok elvesztéséért, amely akkor merült volna fel, ha az adatok helyreállítása érdekében megfelelő és rendszeres biztonsági másolat készült.

(4) A RamgeSoft további felelőssége alapvetően kizárt.

 • 15. § titoktartás

(1) „Bizalmas információ”: a másik fél minden olyan információja és dokumentuma, amelyet bizalmasként jelöltek meg, vagy amelyeket adott körülmények között bizalmasnak kell tekinteni, különös tekintettel a működési folyamatokra, az üzleti kapcsolatokra és a know-how-ra.

(2) A felek megállapodnak abban, hogy titokban tartják az ilyen bizalmas információkat. Ezeket a kötelezettségeket a szerződés felmondása nem érinti. Mindkét fél köteles a másik fél bizalmas információit visszaadni vagy megsemmisíteni a jelen szerződés megszűnésekor, saját választása szerint, amennyiben azokat nem használták fel megfelelően.

(3) Ez a kötelezettség nem vonatkozik a bizalmas információkra

a) amelyek a szerződés megkötésekor a címzettnél igazolhatóan ismertek voltak, vagy később harmadik féltől váltak ismertté anélkül, hogy megsértették volna a titoktartási megállapodást, törvényi rendelkezéseket vagy hivatalos utasításokat;

b) amelyek a szerződés megkötésekor nyilvánosan ismertek, vagy azután nyilvánosan ismertek, kivéve, ha ez a szerződés megsértésén alapul;

c) amelyeket jogi kötelezettségek miatt, vagy bíróság vagy hatóság végzésével kell nyilvánosságra hozni. Amennyire megengedett és lehetséges, a nyilvánosságra hozatalra kötelezett címzett előzetesen tájékoztatja a másik felet, és lehetőséget biztosít számukra, hogy fellépjenek a nyilvánosságra hozatallal szemben.

(4) Ez a kötelezettség nem vonatkozik a kereskedelmi és adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges bizalmas információk kezelésére. 

(5) A törvényi rendelkezések, különös tekintettel az üzleti és társasági titkok nyilvánosságra hozatalára, változatlanok maradnak.

 • § 16 záró rendelkezések

(1) A RamgeSoft alvállalkozóként harmadik feleket is bevonhat szolgáltatásai nyújtásába.

(2) A szerződés módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni. Ez vonatkozik a záradék módosítására és / vagy kiegészítésére is.

(3) A német jog alkalmazandó erre a szerződésre, a nemzetközi magánjog és az ENSZ adásvételi jogának kizárásával. A szerződés nyelve német. Ha ezek a feltételek angol nyelven is elérhetőek, vitás esetekben a jelen feltételek német változatát kell alkalmazni.

(4) A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések teljesítésének helye Regensburg. A szerződéses jogviszonyból eredő összes jogvita kizárólagos illetékességi helye Regensburg, feltéve, hogy az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy külön közjogi alap, vagy nincs általános illetékességi helye Németországban.

(5) Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik vagy érvénytelenné válik, a fennmaradó rendelkezések érvényessége nem változik. A felek arra törekszenek, hogy a hatástalan rendelkezést megfelelő, hatékony rendelkezéssel helyettesítsék, amely a szerződéses célt legálisan és gazdaságilag a legjobban teljesíti, különben a törvényi rendelkezések érvényesek. Ez megfelelően vonatkozik a szerződés bármely kiskapujára.

ÁSZF 2.0 verzió

Regensburg, 12.08.2016. augusztus XNUMX